Friday, December 5, 2008

Hak ku milikmu

Bila membicarakan mengenai hak seseorang itu..macam-macam tanggapan yang mungkin menjadi ungkaian setiap minda-minda yang mampu menafsir tentang sesuatu yang mungkin menjadi hak-hak seseorang itu..hak-hak seseorang itu mungkin merujuk dari segi kebendaan atau sebaliknya..dalam arus kemodenan yang melanda dunia kini..pelbagai jenis peluang-peluang yang muncul dan mampu menjadikan setiap insan yang berjiwa manusia itu untuk mendapatkan kelebihan malah mendapat keuntungan daripada peluang-peluang yang wujud itu..walaupun peluang itu wujud secara samarata namun masih terdapat jurang yang membezakan di antara insan-insan untuk mendapatkan peluang itu..

Rezeki..ungkapan mudah untuk menjelaskan tentang peluang-peluang yang mesti direbut lantas memilikinya untuk mendapatkan kesenangan dalam menempuh kehidupan di dunia yang penuh rencah ini..rezeki..satu pemberian Allah yang sangat bernilai dan amat-amat berharga yang menjadikan hidup insan itu bermakna..ungkapan ‘lain manusia lain rezeki’ sering diungkapkan oleh setiap insan yang dapat menunjukkan betapa luasnya rezeki yang Allah telah kurniakan melalui rahmatnya..

Syukur..satu ungkapan yang mungkin ada kaitannya dengan rezeki..mungkin ada pelbagai cara seseorang itu mensyukuri nikmat rezeki yang Allah telah berikan, namun..persoalannya bagaimana cara kita mensyukuri rezeki itu…hak ku milikmu..ungkapan yang agak sedikit mengelirukan..hak ku milikmu..satu ungkapan yang mungkin senada dengan lagu-lagu yang mungkin menjadi siulan artis-artis yang sering mensyukuri nikmat rezeki yang mereka perolehi..ungkapan hak ku milik mu ini mungkin berkaitan dengan hak seseorang itu mungkin juga menjadi hak orang lain…biarlah ungkapan ini akan terungkai sendirinya..mungkin ia akan terkait akhirnya..

Zakat..apa sebenarnya yang merangkumi dalam erti zakat itu.. Zakat (زكاة) (dari kata tazakka - mensucikan) (bahasa Inggeris: almsgiving atau tithing) ialah derma yang wajib diberikan orang Islam yang mampu kepada 8 golongan (asnaf) yang berhak menerimanya. Ia merupakan rukun ketiga dari Rukun Islam. Dari segi bahasa zakat bererti bersih, suci, subur dan berkembang. Manakala dari segi syarak, zakat ialah mengeluarkan sebahagian daripada harta yang tertentu kepada golongan tertentu apabila cukup syarat-syaratnya.

Dari surah At-Taubah (09), ayat 103:

Ambillah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah (zakat), supaya dengannya engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan mensucikan mereka (dari akhlak yang buruk) dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu(Muhammad) itu menjadi ketenteraman bagi mereka dan (ingatlah) Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui

Syarat wajib zakat pula adalah Islam, Merdeka, Milik sempurna, Cukup nisab, Cukup haul (genap setahun hijriah) dan Niat untuk berniaga (zakat perniagaan sahaja) manakala, jenis Zakat pula terbahagi kepada dua jenis iaitu Zakat fitrah dan Zakat harta. Zakat fitrah merujuk kepada pembayaran zakat fitrah yang dibayar pada bulan Ramadhan sahaja mulai 1 Ramadhan hingga 1 Syawal sebelum solat sunat Aidilfitri. Manakala zakat harta boleh dibayar pada bila-bila masa. Kadar zakat harta ialah 2.5% dari jumlah harta. Ia bermaksud segala harta benda kita, 2.5% dari harta kita itu adalah bukan hak kita tetapi hak golongan 8 asnaf yang layak menerima zakat daripada kita. Zakat harta wajib dikeluarkan kerana ia adalah satu jalan jihad kepada Allah dan Islam. Dari surah At-Taubah, ayat ke-88, (9:88):

(Mereka tetap tinggal) tetapi Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersamanya, berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kebaikan dan mereka itulah juga yang berjaya.

Manakala dari surah An-Nisaa’, ayat ke-95, (4:95):

Tidaklah sama keadaan orang-orang yang duduk (tidak turut berperang) dari kalangan orang-orang yang beriman selain daripada orang-orang yang ada keuzuran dengan orang-orang yang berjihad (berjuang) pada jalan Allah (untuk membela Islam) dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka atas orang-orang yang tinggal duduk (tidak turut berperang kerana uzur) dengan kelebihan satu darjat dan tiap-tiap satu (dari dua golongan itu) Allah menjanjikan dengan balasan yang baik (Syurga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjuang atas orang-orang yang tinggal duduk (tidak turut berperang dan tidak ada sesuatu uzur) dengan pahala yang amat besar.

Bagi golongan yang layak menerima zakat pula, zakat ini mesti dibayar kerana ia akan digunakan untuk kerja kebajikan seperti memberi bantuan kepada 8 golongan asnaf yang berhak untuk menerima wang zakat. 8 golongan adalah:

 1. Fakir - Orang yang tidak berharta serta tidak mempunyai pekerjaan sama sekali, atau orang yang mempunyai harta dan pekerjaan tetapi tidak dapat menampung keperluan hariannya. Contoh, keperluannya sehari ialah RM 10.00 tetapi dia hanya ada RM 2.00 sahaja.
 2. Miskin - Orang yang mempunyai harta tetapi tidak mencukupi keperluan hariannya. Contoh, keperluan hariannya RM 10.00, tetapi dia hanya ada RM 7.00 sahaja.
 3. Amil - Orang/Pekerja yang ditugaskan oleh pemerintah mengutip/mengagih zakat.
 4. Muallaf - Saudara baru memeluk Islam
 5. Riqab - Hamba yang menebus dirinya secara ansuran.
 6. Al-Gharimin - Orang yang menanggung hutang dan tidak mampu untuk menyelesaikanya
 7. Fisabilillah - Orang yang berjuang di jalan Allah.
 8. Ibnus sabil - Musafir yang terputus bekalannya semasa di perantauan

Selain dari golongan 8 asnaf ini, mereka TIDAK LAYAK untuk menerima wang zakat.

Terdapat beberapa faedah zakat, iaitu faedah diniyah (Agama), faedah Khuluqiyah (Akhlak) dan faedah Ijtimaiyyah (Sosial Kemasyarkatan).

Faedah diniyah (Agama)

 1. Dengan berzakat bererti kita telah menjalankan salah satu dari rukun Islam yang menyuruh seorang hamba pergi kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat.
 2. Merupakan saranan bagi hamba untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, akan menambah keimanan kerana keberadaannya yang memuat beberapa macam ketaatan.
 3. Pembayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda, sebagaimana firman Allah Subhaanahu wa Ta'ala, yang bermaksud: "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah" (QS: Al Baqarah: 276). Dalam sebuah hadith yang muttafaq 'alaih Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam juga menjelaskan bahwa shadaqah dari harta yang baik akan ditumbuhkan kembangkan oleh Allah berlipat ganda.
 4. Zakat merupakan sarana penghapus dosa, seperti yang pernah disabdakan Rasulullah s.a.w.

Faedah Khuluqiyah (Akhlak)

 1. Menanamkan dan melahirkan sifat kemuliaan, rasa bertolak ansur, sentiasa bersyukur, bertakwa dan kelapangan dada kepada peribadi pembayar zakat.
 2. Pembayar zakat biasanya bersifat belas kasihan, peramah dan lembut kepada saudaranya yang tidak cukup keperluan.
 3. Merupakan realiti bahawa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik berupa harta mahupun raga bagi kaum muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa kerana sudah pasti ia kan menjadi orang yang dicintai dan dihormati sesuai tingkat pengorbanannya.
 4. Dalam, zakat terdapat penyucian terhadap akhlak.

Faedah Ijtimaiyyah (Sosial Kemasyarakatan)

 1. Zakat merupakan kemudahan untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup fakir miskin yang merupakan kelompok majoriti sebahagian besar negara di dunia.
 2. Memberikan dorongan kekuatan bagi kaum muslimin dan mengangkat kehadiran mereka. Ini boleh dilihat dalam golongan penerima zakat, salah satunya adalah perjuangan di jalan Tuhan.
 3. Zakat boleh mengurangkan dendam dan rasa dengki yang ada dalam dada fakir miskin. Kerana masyarakat bawah biasanya berasa benci apabila melihat mereka yang berkelas tinggi menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaaat. Jika harta yang demikian melimpah itu dimanfaatkan untuk mengurangkan kemiskinan, tentu akan terjalin keharmonian dan skasih kasih antara si kaya dan si miskin.
 4. Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan melimpah.
 5. Membayar zakat bererti memperluaskan peredaran harta benda atau wang, kerana ketika harta dibelanjakan maka putarannya akan meluas dan lebih banyak pihak yang mengambil manfaat.
 6. Bagi menangani masalah pengangguran masyarakat Islam, dengan mengambil hasil zakat (sebahagian) untuk disediakan keperluaan yang diperlukan dalam bekerja, menyediakan peluang pekerjaan, menjana pendidikan dan tempat latihan para pekerja.

Setiap perintah Allah itu pasti tersirat hikmahnya. Hikmah dari zakat antara lain:

 1. Mengurangkan jurang antara mereka yang berada dengan mereka yang miskin.
 2. Membantu mereka yang berjuang dan berdakwah dalam meninggikan kalimah Allah SWT.
 3. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk
 4. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.
 5. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan
 6. Untuk pengembangan upaya umat
 7. Memberi kekuatan moral kepada orang yang baru masuk Islam
 8. Menambah pendapatan negara untuk projek-projek yang berguna bagi ummat.

Namun..apa kaitan yek hak ku milikmu dengan penjelasan mengenai zakat nie yek..mungkin ramai orang tak sedar dalam rezeki yang diperolehi setiap hari nie rupa-rupanya ia juga adalah milik orang lain..walaupun setiap peluang itu mesti direbut oleh setiap insan tetapi jangan kita lupa setiap insan itu dikurniakan oleh Allah dengan kebolehan dan juga mempunyai keupayaan yang berbeza-beza. Maka wujudlah insan-insan yang dikenali sebagai insan istimewa atau insan kurang upaya. Insan-insan ini mungkin menghadapi kesukaran dalam merebut peluang-peluang yang telah tersedia..di sini lah kita dapat lihat tentang hikmahnya dengan berzakat..dengan berzakat maka kemiskinan akan menjadi sifar dan rezeki dalam bentuk kekayaan dapat dikongsi bersama..

Sesungguhnya sesuatu perintah Allah itu tersirat dengan pelbagai hikmah..dengan berzakat yakin dan percayalah bahawa keamanan dan kemakmuran akan menyelubungi seluruh umat manusia terutama bagi masyarkat yang menganuti Islam sebagai agama yang menjadi panduan dalam kehidupan..dengan mengeluarkan zakat ia merupakan salah satu cara untuk seseorang insan yang percaya akan kewujudan Allah untuk mensyukuri nikmatnya..maka dengan berzakat insan itu akan mensyukuri segala nikmat rezeki yang telah Allah berikan..dengan bersyukur percayalah ia tidak sedikit pun mengurangkan rezeki yang diperolehi malah ia akan mencukupkan lagi rezeki yang kita perolehi..maka fikir-fikir dan renungkanlah betapa pentingnya berzakat…